.

Do dějepisu

PARIDŮV SOUD

osnova
  1. Spor tří bohyň
  2. Rozhodnutí Parise
  3. Zjevení Afrodity
  4. Návštěvě Sparty
  5. Únos Heleny

výtah

Tři krásné bohyně - Héra, Athéna a Afrodita se přely, která z nich je nejkrásnější. Vládce bohů Zeus jim poradil aby toto rozhodnutí svěřily mladému pastýři Paridovi.

Paris zvolil bohyni Afroditu, která mu za to slíbila nejkrásnější ženu na světě. Svoji volbou však rozhněval Héru i Athénu, a aniž to věděl, rozhodl o osudu Tróje.

Afrodita svůj slib dodržela, zjevila se Paridovi a řekla, že nejkrásnější ženou na světě je Helena, žena sparťanského krále Menelaa . Také mu slíbila, že mu pomůže tuto ženu získat.

Paris postavil loď, připlul do Sparty. Byl přijat králem jako vzácný host. Při prvním setkání se Helena a Paris do sebe zamilovali.

Bez ohledu na všechny zákony pohostinství Paris v noci Helenu unesl na svou loď a vyrazil na moře. Bohyně Afrodita chránila jejich putování až k břehům Troje. To je začátek jednoho z nejznámějších příběhů řeckých bájí - příběh o trojské válce.

závěr ponaučení

Po Paridově soudu Afrodita dodržela svůj slib, ale Héra a Athéna rozhodly, že Paris musí zaplatit za své rozhodnutí. Proto se spikly a začaly připravovat zkázu Tróje.

I rozhodnutí bohů jsou často motivována osobními pohnutkami, ani oni neodolají ješitnosti, závisti a pomstě. Spor o něco tak subjektivního, jako je ženská krása, vyvolal strašlivou válku plnou hrdinských činů, ale především neštěstí. Válku především zbytečnou a nesmyslnou, i když byla trestem za neomluvitelný čin.

 
Žádné komentáře
 
Optimalizováno pro prohlížečZískejte Firefox! Miluju Firefox

Laci Funkcni filmy online zdarma !!!
naše výroba: a další... doporučujeme: